Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Слънце"

Адрес: област Търговище, община Попово, град Попово, кв. Запад, бл. 37, Телефон: 0608/227-63

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Надарево, Телефон: 06029/315

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Търговище, община Антоново, село Таймище, Телефон: 06076/262

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Търновица, Телефон: 06003/364

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Търговище, община Опака, град Опака, ул. "Съединение" 17, Телефон: 06039/2389

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Търговище, община Попово, село Еленово, ул. "Шипка" 1, Телефон: 060385/390

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Търговище, община Опака, село Люблен, ул. "Пимаза" 25, Телефон: 060376/361

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Острец, Телефон: 06029/381

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Търговище, община Омуртаг, село Обител, Телефон: 060451/4025

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Търговище, община Опака, село Крепча, ул. "Хан Аспарух" 1, Телефон: 060372/571

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: община Tърговище, село Божурка, Телефон: 06068/281

Виж на картата

ЦДГ "Васил Левски"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Глогинка, Телефон: 060387/230

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Търговище, община Антоново, село Изворово, Телефон: 06048/268

Виж на картата

ЦДГ "Детска радост"

Адрес: община Tърговище, село Лиляк, ул. "Люляк" No4, Телефон: 06020/427

Виж на картата

ЦДГ "Елена Манова"

Адрес: област Търговище, община Антоново, село Стеврек, Телефон: 06077/273

Виж на картата

ЦДГ "Зарайск"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Зараево, ул. "Първи май" 38, Телефон: 06032/236

Виж на картата

ЦДГ "Звездичка"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Априлово, Телефон: 060377/381

Виж на картата

ЦДГ "Зорница"

Адрес: община Tърговище, село Дралфа, Телефон: 06027/373

Виж на картата

ЦДГ "Калинка"

Адрес: община Tърговище, село Росина, Телефон: 06027/403

Виж на картата

ЦДГ "Калинка"

Адрес: област Търговище, община Опака, село Горско Абланово, ул. "Бр. Освободители", Телефон: 060374/231

Виж на картата