Университети

City University - Bulgaria

Адрес: гр. Правец, ул. Тодор Живков 4 Телефон: 07133 25 11

Виж на картата

Аграрен университет – гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. Менделеев 12 Уеб сайт: www.au-plovdiv.bg

Виж на картата

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" №2 Уеб сайт: www.artacademyplovdiv.com

Виж на картата

Академия на МВР

Адрес: гр. София, ж.к. Младост-4, бул. Александър Малинов №1 Уеб сайт: www.academy.mvr.bg

Виж на картата

Американски университет - гр. Благоевград

Адрес: град Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1 Уеб сайт: www.aubg.bg

Виж на картата

Бургаски Свободен университет

Адрес: гр. Бургас, бул. "Сан Стефано" 62 Уеб сайт: www.bfu.bg

Виж на картата

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Велико Търново, ж.к. Света гора, ул. "Теодосий Търновски" 2 Уеб сайт: www.uni-vt.bg

Виж на картата

Висше военновъздушно училище Г. Бенковски - Д. Митрополия

Адрес: гр. Долна Митрополия, обл.Плевен, Факултет "Авиационен" Уеб сайт: www.aff.nvu.bg

Виж на картата

Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров - гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. Васил Друмев 73 Уеб сайт: www.naval-acad.bg

Виж на картата

Висше строително училище Любен Каравелов - гр. София

Адрес: гр. София, кв. Факултета, ул. Суходолска 175 Уеб сайт: www.vsu.bg

Виж на картата

Висше транспортно училище Тодор Каблешков - гр. София

Адрес: гр. София, ж.к. Слатина, ул. "Гео Милев" 158 Уеб сайт: www.vtu.bg

Виж на картата

Висше училище по застраховане и финанси - гр. София

Адрес: гр. София, ж.к.Овча Купел-1, ул. Гусла №1 Уеб сайт: www.vuzf.bg

Виж на картата

Висше училище по мениджмънт - гр. Добрич

Адрес: гр. Добрич, ул. „България” 3 Уеб сайт: www.vumk.eu

Виж на картата

Военна академия Г. С. Раковски - гр. София

Адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Уеб сайт: http://rdsc.md.government.bg

Виж на картата

Икономически Университет - Варна

Адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77 Уеб сайт: http://www.ue-varna.bg

Виж на картата

Колеж по телекомуникации и пощи - гр. София

Адрес: гр. София, кв. Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 1 Уеб сайт: www.hctp.acad.bg

Виж на картата

Лесотехнически университет - гр. София

Адрес: гр. София, Студентски град, бул. Св. Климент Охридски 10 Уеб сайт: www.ltu.bg

Виж на картата

Медицински университет - гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15-А Уеб сайт: meduniversity-plovdiv.bg

Виж на картата