Знаете ли, че ...

Можете да ползвате отстъпки, получавате подаръци и възнаграждения от нас! Винаги предлагаме нещо НОВО и го правим за Вас - нашите клиенти!

МИРЕЛА предлага партньорство

МИРЕЛА предлага партньорство на Агенции за недвижими имоти от провинцията на страната с утвърдени позиции в района си на дейност.

Ние много държим на Вашето мнение за нашата работа!

Тук можете да видите впечатленията на нашите клиенти от предоставената им услуга. Отзиви, похвали и препоръки. Усмихнати лица, много раздадени подаръци!

Чуждестранните граждани, трябва да се регистрират чрез БУЛСТАТ код, ако са придобили имот в България

Съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ / ЗРБ / всяко физическо лице, което не притежава ЕГН или ЛНЧ / личен номер на чужденец / и притежава недвижимо имущество в страната трябва да се впише в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписвания.