Тракийската гробница при Казанлък

1 / 3

Гробницата при Казанлък е открита на 19 април 1944 г.

Гробницата е разположена в южната част на могилния насип, ориентирана е от север към юг, с вход към юг и е изградена на нивото на околния терен. Гробницата се състои от три помещения.
Главният корпус представлява тухлена гробна камера с кощеровидно - камбановиден купол висок 3,25 м, диаметър на основата 2,65 м и диаметър на пресечения връх 0,45 м. Върхът е покрит с ключов квадратен камък.
Тесен тухлен коридор (дромос) с правоъгълна врата, оформен с рамка от големи дялани каменни блокове, страничните от които са издадени води към централното помещение. Дромосът има правоъгълна форма с дължина 1,95м, ширина 1,12м и височина 2,24м. Засводен е двускатен фалшив свод, образуван от издадените една над друга тухли, скосени в долния си ръб.
Правоъгълното предверие с дължина 2,6 м и ширина 1,84 м е оформено при входа на дромоса, отделено с каменна риза от два успоредни зида. Двата зида са хоризонтални, имат еднаква височина около 0,75 м и са на разстояние 0,70 м от входа. 


КАЗАНЛЪШКАТА ГРОБНИЦА е един от деветте обекти в България, включени в списъка на ЮНЕСКО на историческите и архитектурни паметници със световно значение. Разположена е в северната част на Казанлък и датира от ІV - ІІІ в. пр. н. е.
В могилата Светицата, разкрита на 19. 08.2004 г. е открита каменна гробница - саркофаг с множество златни предмети от богатата култура на траките ( V в. пр. Хр.). Свързана е с името на могъщия владетел Терес - създател на държавата на одрисите. Най-значимата находка от тази гробница е уникалната златна маска с впечатляващо тегло, най-вероятно на цар Терес и тежък златен пръстен с изображение на атлет. Могилата е в комплекс с десетки други, превърнали района в ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ, свидетелство и за гениалното архитектурно умение на траките.
ГРОБНИЦАТА НА ТРАКИЙСКИЯ ЦАР СЕВТ ІІІ е открита в могилата Голямата Косматка. Сред най - ценните находки тук са бронзова глава на брадат мъж с очи от полускъпоценни камъни, множество бронзови и сребърни съдове, изящна златна чаша и златен венец с дъбови листа и жълъди.

17.07.2008, Българските забележителности