Плевенската панорама

1 / 2

В наши дни има 33 панорами в целият свят, сред тях е и Плевенската, която е с едни от най – големите размери. Плевен е разположен на около 170 км. северозападно от София. Той е един от големите градове на България с многовековна история и множество исторически забележителности. Едно от събитията, с който става световно известен са пет - месечните битки по време на Руско – Турската война през 1877 – 1878, в резултат на която България се освобождава от Турско робство. Панорамата Плевенска епопея 1877 описва всички тези събития, в комбинация и с помощта на картини, пластики и художественото изкуство като цяло.

То бива изрисувано от екип от 11 Руски и 2 Български художника. Панорамата бива официално открита на 10 декември 1977 година  в чест на 100-годишнината от освобождението на Плевен в парк-музей “Скобелев”, на самото бойно поле. По един неповторим и силно въздействащ начин тя разшири и допълни вече създаденото в града музейно пространство. Перфектното съчетание на историческите факти с художествено- емоционалното им пресъздаване върху панорамното платно оставя незабравимо впечатление. Пред посетителите оживяват моменти от епическите сражения от последната руско-турска война.

Това е най-величественият паметник на руската бойна слава и на българо-руската дружба. Създаден е в чест на 100-годишнината от Освобождението на България от османско иго. Панорамата “Плевенска епопея 1877 г.” е изградена в района на Скобелевия парк-музей, непосредствено до редут Кованлък, където по време на третия щурм за Плевен се водят едни от най-кръвопролитните сражения.

Платното за Панорамата е изтъкано в Сурския текстилен комбинат от най-добрите тъкачки. Автори на проекта са талантливите архитекти Иво Петров и Пламена Цачева заедно с проектантски екип от 14 души.

Архитектурното тяло на Панорамата е сякаш повдигнато върху четири щика, които олицетворяват силата на руското оръжие, донесло свободата. Щиковете носят четири хоризонтално разположени пръстена, три от които напомнят на посетителя трите щурма на Плевен, за трите гребена на Зелените възвишения, където се водят боевете при третия щурм. Четвъртият пръстен – декоративно-пластичен фриз – символизира блокадата на Плевен.

Наблюдавайки изображенията върху платната, посетителят се пренася в далечната 1877 г., става съпричастен на боевете и загубва представа за миналото и действителността.

По желание посетителите могат да се изкачат с помощта на два асансьора на две зрителни площадки на покрива на панорамата, откъдето могат да наблюдават историческите места: Мъртвата долина, редутите Кованлък и Исса ага, Костницата в Скобелевия парк, Радишевските и Гривишките възвишения.

18.07.2008, Българските забележителности