Природен парк "Русенски Лом"

Природен парк "Русенски Лом" е един от десетте природни парка на България. Разположен е на около 20 км южно от град Русепо каньоновидната долина на река Русенски Лом - последният десен приток на река Дунав. 

Регионът получава статут на защитена местност през 1970 г. Общата му територия е 3408 декара. Паркът носи името на река Русенски Лом. 

Водите на река Русенски Лом дълги години са оформяли силуета на региона и са създали благоприятни условия за развитието на множество растителни и животински видове.

Природният парк е странна смесица от пещери и скални образувания, исторически паметници и зони с богато видово разнообразие.

Разнообразието на природния свят в парка се дължи на специфичния климат на района. За зимата са характерни сравнително ниски температури, а пролетта настъпва по-късно, отколкото в други райони на страната. Лятото е много горещо, а есента доста по-топла от пролетта.

В същия регион са направени и разнообразни археологически открития. Намерени са останки от Античността, както и от тракийския период.

Според археолозите земите на природния парк стават част от Римската империя през І в.пр.н.е. Римски и византийски войски са строили крепости, които да отбраняват североизточните граници на империята. От този период са и откритите останки от три крепости.

Когато прабългарите отвоюват териториите на днешния природен парк, те също изграждат укрепления за отбрана срещу набезите на Византия.

Народният парк е разделен на основни функционални зони, съобразени с целите и особеностите им:

1. Зоната за масов отдих обхваща долината на р. Малки Лом и прилежащите й горски масиви. В този район посетителите могат да се насладят на разнообразни условия за почивка. Красотата на природата, съчетана с подходящите климатични условия създават предпоставка за едно приятно и незабравимо преживяване. Разработени са маршрути за пешеходен туризъм, велокрос, еко-образователни пътеки и места за наблюдение на птици и диви бозайници. За туристите, търсещи екстремни преживявания паркът предлага спускания с кану, преходи на коне и велосипеди, скално катерене. Осигурени са водачи за групи пещерняци. Разработват се нови маршрути за екстремен велокрос, ски бягане и скално катерене.

2. В историческата зона на "Русенски Лом" се намират Ивановските скални църкви и средновековната крепост Червен.

Крепостта Червен е изградена през VI в. от византийския император Юстиниан, но скоро след това е завладяна от настанилите се по тези земи българи. През следващите векове около крепостта се оформя град. Днес останките са много добре запазени и са атрактивна туристическа дестинация.

Археологическият резерват Ивановски скални църкви се намира в границите на природния парк. Църквите в комплекса са издълбани на различна височина в скалата и са свързани чрез система от стълби.

В границите на природния парк има над 30 църкви.

Единственият действащ скален манастир "Свети Димитър Бaсарбовски" също е част от парка.

3. Зоната със специален режим е създадена специално за запазването на местообитанията на редки животински видове и ценните за науката и практиката растителни съобщества.

Източник: www.bulgariainside.com, www.bgglobe.net

Снимки: интернет

10.09.2010, Българските забележителности