Национален парк "Пирин"

1 / 19

Национален парк "Пирин" обхваща по-голямата част от Пирин планина, намираща се в Югозападна България. Паркът граничи със седем общини на територията на област Благоевград - Гоце Делчев, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански.

Национален парк "Пирин" е създаден през 1962 година и обхваща над 42 000 хектара вековни гори, удивителни върхове-гиганти, изумрудени езера, красиви еделвайси и бистри реки, които представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от редица животни като диви кози, сърни, мечки, диви котки, вълци и др.

Поради своя уникален природен комплекс от 1983 г. Национален парк "Пирин" e обект на Световното наследство според Конвенцията за природното и културното наследство на ЮНЕСКО.

Паркът е разделен на няколко зони с различен режим. Зоните са:

Територии със строг режим - това са териториите, заети от резервати. Те представляват над 15% от цялата територия на националния парк.

Резерватът "Баюви дупки - Джинджирица" е един от най-старите резервати в България. Обявен е през 1934 г. с цел да се опазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура и голямото разнообразие от растителни и животински видове. През 1977 г. е обявен за биосферен резерват по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

Резерватът "Юлен" е обявен през 1994 г. Той крие изключително разнообразие на горски, субалпийски и алпийски екосистеми, и красотата на всички форми на алпийския релеф.

Територии с временен статут на защита. Тези територии са около 3% от площта на парка.

В останалите територии, които са близо 82% от цялата площ, е разрешена човешка намеса. В тях влизат територии с туристически и защитни функции. Разделени са на няколко паркови района: Вихрен, Безбог, Баюви дупки, Каменица, Синаница и Трите реки.

"Вихрен" е парковият район с най-развитата туристическа мрежа. Това се дължи на непосредствената близост на ски курортът Банско. Градът е със силно развит туризъм, което допълнително допринася за броя на посетителите в този район. Основните туристически забележителности са реките Демяница и Бъндерица, езерата Василашки, Типицки, Дългото, Рибното, както и различни скални порти.

Тук се намира една от най-големите природни забележителност на националния парк - Байкушевата мура (от вида Черна мура), която със своята възраст от над 1300 години е едно от най-старите дървета в България.

В границите на района се намира и връх Вихрен, който е най-високият връх в Пирин планина - 2915 метра. Върхът привлича множество туристи и алпинисти.

Парков район "Безбог" включва част от резервата "Юлен". Информационният център на района се намира в село Добринище, където важни туристически обекти са църквата "Св. Св. Петър и Павел" (1835 г.) и добринишките минерални извори.

До хижа "Безбог" може да се стигне посредством седалков лифт, чийто изходен пункт е Добринище.

На територията на природен район "Трите реки" се намират една от най-посещаваните и красиви в архитектурно решение и ландшафтно разположение хижи в парка - х. "Пирин", и кът за отдих "Горски рай", който предлага добри условия за посетителите.

Тръгвайки по природен район "Каменица", туристите могат да видят едни от най-високите пирински била с надморска височина над 2500 м. Над всички се откроява връх Каменица - 2822 м. На територията на парковия район се намират красивите езера - Спанополски, Башлийски, Чаирски, Мозговишки, Тевно езеро, Кукленско езеро.

В Национален парк "Пирин" има 13 туристически маршрута, 8 хижи, 4 заслона и 1 къмпинг. Паркът е чудесно място за почивка, разходка в планината и практикуване на зимни спортове.

Източници: http://pirin.bg/ http://bg.wikipedia.org
Снимки: Мирела

15.11.2010, Българските забележителности