Община Дряново

Кмет Трифон Руенов Панчев
[email protected]
Кметът на Община Дряново приема граждани
ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 10:00–12:00 ч.

Предварително записване:

в Центъра за услуги и информация на гражданите в Общинска администрация - Дряново
тел. 72962 (64), вътр. 116.

Зам.-кмет
Деница Вачкова

Зам.-кмет
Ангел Ангелов
Телефон: 0676/72962
Електронна поща: [email protected]

Секретар

Мирослава Лилова
[email protected]

Празник: 04 октомври - 10 октомври
Площ: 271 кв. км
Население: 11 555 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, връзки с обществеността“
Включва следните дейности:

 • Център за услуги и информация на гражданите
 • ГРАО
 • Отбранително-мобилизационна подготовка
 • Канцелария

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Архитектура, строителство и общинска собственост”
Включва следните дейности:

 • Устройство на територията
 • Архитектурно-строителен контрол
 • Кадастър и регулация
 • Инвестиционна дейност
 • Екология и чистота
 • Общинска собственост
 • Икономически дейности

Дирекция “Инвестиционна и хуманитарна политика“
Включва следните дейности:

 • Разработване на проекти и програми
 • Образование
 • Младежки дейности, спорт, туризъм
 • Здравеопазване
 • Социални дейности
 • Култура

Дирекция"Местни данъци и такси"
Включва следните дейности:

 • Финансово-счетоводни
 • Методология
 • Бюджет и финанси
 • Управление на собствеността
 • Човешки ресурси
 • Местни данъци и такси

Контакти
ОБЩИНА ДРЯНОВО
адрес: 5370 ул."Бачо Киро" 19
тел: 0676 / 72962, 72964, 72965
факс: 0676 / 74303
E-mail: [email protected]
URL: http://www.dryanovo.bg

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Царева ливада

Kмет - Наталия Симеонова Ковачева
тел: 06723/2225; GSM 0888 781278
от понеделник до петък-8.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Ганчовец
Kмет-Тодор Стефанов Маринов
GSM 0884 630686; GSM 0886 790979
от понеделник до петък - 8.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Гостилица
Kметски наместник-Надя Георгиева Кукурякова
тел: 06725/2314; 066/33659; GSM:0884 888794
от понеделник до петък - 8.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Керека
Kметски наместник-Генчо Ганев Генев
тел: 0676/98303; GSM 0886 768076
понеделник, сряда и петък: 08.00 - 17.00 ч.
[email protected]
с. Маноя
Kметски наместник - Трифон Енчев Стойков
тел: 06722/2292; GSM 0887 738373
понеделник - 8.00-17.00 ч.; петък - 8.00-12.00 ч.
[email protected]
с. Соколово
Kметски наместник - Трифон Енчев Стойков
тел: 06722/2225; GSM 0887 738373
вторник - 8.00-17.00 ч.; четвъртък - 8.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Косарка
Kметски наместник - Трифон Енчев Стойков
тел: 06722/2229; GSM 0887 738373
сряда - 8.00-17.00 ч.; петък - 13.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Радовци
Kметски наместник - Михаил Николаев Колев
GSM GSM 0882 997882
понеделник и четвъртък - 08.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Големи Българени
Kметски наместник - Михаил Николаев Колев
GSM 0882 997882
сряда и петък - 8.00-17.00 ч.
radovt[email protected]
с. Янтра
Kметски наместник - Стефан Иванов Иванов
тел: кметство 06724/2214, магазин 06724/2230, 0676/73187, GSM: 0882 556997
понеделник - 08.00-12.00 ч., сряда 10.00-16.00 ч., петък - 08.00-12.00 ч.
[email protected]
с. Денчевци
Kметски наместник - Михаил Николаев Колев
тел: 0676/98286; GSM 0882 997882
вторник - 08.00-17.00 ч.
[email protected]
с. Славейково
Kметски наместник - Надя Георгиева Кукурякова
тел: тел: 06725/2510, GSM: 0884 888794
понеделник, сряда и петък - 8.00-14.30 ч.
[email protected]
с. Скалско
Kметски наместник - Стефан Иванов Иванов
тел: 06724/2220, 0676/73187, GSM: 0882 556997
вторник и четвъртък - 08.00-16.00 ч.
[email protected]
с. Караиванца
Kметски наместник - Стефан Иванов Иванов
тел: 06724/2328, 0676/73187, GSM: 0882 556997
понеделник - 12.00-16.00 ч., сряда - 08.00-10.00 ч., петък - 12.00-16.00 ч.
[email protected]
с. Длъгня
Kметски наместник - Генчо Ганев Генев
тел: 06722/2206; GSM 0886 768076
вторник и четвъртък: 08.00-17.00 ч.
[email protected]

30.11.2005, Общини