Побитите камъни

1 / 4

Побитите камъни са скални образувания, разположени на 18 км от Варна. Намират се от двете страни на пътя за Варна - София, около селата Слънчево, Баново и Страшимирово, и Девня.

Геоложкият феномен Побити камъни, който е на повече от 50 млн години, заема площ около 70 кв. км.

Стотиците варовиково-пясъчни образувания, някои от които достигат височина 11 м и диаметър 3 м, са разпределени в 14 малки и по-големи групи.

Най-голямата от тях е Дикилиташката (Централна) група, която заема ивица с дължина 810 м и широчина 115 м покрай пътя E-70.
Тъй като шосето е част от европейската пътна мрежа, природният феномен Побити камъни добива все по-голяма популярност като туристическа атракция с международна слава.

Вътрешните земни сили, вятърът и валежите са придали на някои от каменните колони фантастични форми. Една част са изцяло кухи във вътрешността си в резултат на ерозионните процеси, запълнени са с пясък и са с високо карбонатно съдържание.

И макар местността Побити камъни да наподобява пустиня, тя е дом на многобройни редки представители на растителния и животинския свят.
Освен 114-те вида птици и няколкото вида животни, тук е местообитанието на  4 световно застрашени, 2 застрашени и 8 защитени вида растения в България.

Това е една от причините през 1937 г. природният феномен Побити камъни да стане първата официално обявена и защитена от държавата природна забележителност в България.

Доста хипотези и теории има около възникването и формирането на Побитите камъни край Варна.

През 1855 год. Английския геолог Сират ги изследва и прави първата гравюра.

Преди това кореспондента към армията на руския генерал Дибич - Виктор Тепляков, прави своето описание и опит да разгадае произходът им през 1828-1828 г..

Малко по-късно по Побитите камъни работи англичанинът Уилям Хамилтън през 1854г.

След него геолозите Георги Златарски и Франц Тоула, както и проф. Бакалов.

Според една от най-новите теории за Побитите камъни, те се смятат за микробиално-карбонатни колони, които са възникнали на дъното на древно море.

Източник: www.bg.wikipedia.org
Снимки: Internet

23.02.2011, Българските забележителности