Условия за подаване на обяви в mirela.bg

Актуалност: 25.06.2018 г.

1. Всеки Потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в Сайта, според тук посочените условия.

2. Потребителите могат да избират дали да подадат Обява към Мирела или да публикуват Частна обява.

3. Всеки Потребител, индивидуализиран по име и/или IP адрес, и/или телефон и/или имейл, има право да подава най-много до три частни обяви, без да има регистрация в сайта.

4. След подаване на Частна обява, Потребителят получава на посочен от него мейл, уникален код, с който може да редактира и да изтрива публикувана обява.

5. Потребителят, подал Частна обява, дава и съгласието си съдържанието на обявата да бъде рекламирано от Мирела и да бъде предоставяно на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата. Мирела не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.

6. Потребителят, подал Обява към Мирела, се счита за уведомен и съгласен, че с натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от имейл, извършва електронно изявление, с което ангажира Мирела за сключване на договор, по силата на който Мирела, като брокер на недвижими имоти, има право на възнаграждение при реализиране на сделка с недвижим имот.

7. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, Мирела не може да бъде предпазено от некоректни или злоумишлени действия от страна на Потребителите. В този смисъл, отговорност за актуалността, верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.

8. Мирела има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:
а/ прецени, че съдържанието на обявата, (вкл. текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;
б/ обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
в/ подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);
г/ текстът на обявата или името на подателя са на латиница;
д/ потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели, без регистрация в сайта;
е/ потребителят подава дублираща обява (обява/оферта, която вече е публикувана);
ж/ обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.
з/ Мирела има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.

9. Администраторите на МИРЕЛА имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.

10. Мирела не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие непубликуването или премахването на обяви, или блокирането на потребители и потребителски акаунти.

11. Мирела не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.

12. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта mirela.bg и с Политиката за защита на личните данни.

01.01.2005, Условия за ползване