Земенски манастир "Св. Йоан Богослов"

1 / 5

Местоположение

Земенският манастир "Св. Йоан Богослов" е разположен непосредствено до град Земен на около 15 км. от международния път от София за Кюстендил и Гюешево. Намира се в красива местност в полите на Конявската планина, в близост до Земенския пролом по поречието на р. Струма.
Манастирът е разположен в красива местност сред североизточните склонове на Конявската планина на левия бряг на Река Струма. Намира се на 70 км. от гр София.

История

Земен е средновековно селище известно от писмени извори от ХІ-ХІV в. Според предонието средновековния манастир в близост до селището Калето е носил името "Св. Спас", който е изгорен от османските поробители. Останките от храма носят следи от стенописна украса. Многобройните руини от крепости, манастири и църкви в района на Земен и в близката околност го очертават като селище с богато минало. Манастирът се състои от две свързани помежду си сгради, малка камбанария и църква по средата на голям двор. Безспорно храмът заслужава най-голямо внимание от целия комлекс. Той датира още от 11-ти век и е един от малкото оцелели паметници на българската средновековна архитектура, строителство и стенопис.
Най-старата постройка в манастира е малката църква "Св. Йоан Богослов". Тя е кръстокуполен храм с вписан кръст. В нишата над входната врата е изобразен бюстът на Св. Йоан Богослов с отворено евангелие в лявата ръка. Изграждането й се отнася към ХІ в. През 1964 г. са разкрити фрагменти от първия живописен слой, 1974- още детайли от този слой. Представени са образите на Св. Ана, Св. Йоаким, Св. Константин и Св. Елена. В купола е изобразен медалион с образа на Христос Вседържател, носен от12 ангели, запазени частично. Място по стените на храма заемат и неръкотворния образ на Хрисос, отпечатан на кърпа- Убрус, и ликът на спасителя отпечатан на керемида- Св. Керемида. В олтарната апсида е изображението на Св. Богородица, Св. Йоан Златоуст и Св. Василий Велики, Св. Григорий Чудотворец и Св. Атанасий Александрийски. В конхата на протезиса личат фрагменти от композицията Дейсис. Под нея в Цял ръст са изобразени Св. Кирил Александрийски и Св. Петър Александрийски. В свода на протезиса са изобразени "Жените мироносци известяват апостолите за възкресението". Стените на църквата ни показват много голяма част от нашите Светци и Христос, а също така и известни сцени от техния живот. Стенописите В нея се нареждат сред най-интересните паметници на българската монументална живопис от ХІV в. и е обявена за национален паметник на културата.
  

Транспорт

  
До манастира се стига лесно - от центъра на гр. Земен разстоянието е 5 мин. с кола или половин час пеш. Пътят е асфалтов.

16.07.2008, Българските забележителности