Пещера Духлата

1 / 7

Пещера "Духлата" е най-дългата пещера в България с най-сложен пещерен лабиринт. Името е свързано със звука, който вятърът издава при преминаването си през входа на пещерата.

Намира се непосредствено до село Боснек на десния бряг на р. Струма. Отстои на 2 км западно от с. Чуйпетлово, Перник е на 26 км северозападно, а София е на 39 км северно.

"Духлата” е защитен природен обект и е обявена за природна забележителност. 

Освен че е най-дългата пещера в България, тя е и най-сложният пещерен лабиринт в нашата страна. Разположена е на седем нива, които са свързани помежду си. Няколко пещерни водни потока протичат през нея и се обединяват в един, който изтича в покрайнините на село Боснек през един карстов извор. Има много на брой тунели, галерии и невероятно красиви зали с варовикови образувания, водопади и езера, изпълнени с вторични карстови образувания и тесни, мъчителни за преодоляване проходи между тях.
Обитавана е от около 22 вида пещерни животни, сред които има и шест вида прилепи. В седемте етажа на този подземен лабиринт могат да се видят всички възможни карстови образувания като сталагмити, сталактити, и сталактони. Всички тези красиви форми – плод на действието на водата са получили най-различни наименования – „Каменната глава”, „Китовата уста”, „Синтровото мазе”. Едно малко подземно езеро е наречено „Аязмото”.

В момента природният паметник може да се посещава от групи и отделни любители само след разрешение от кметството в Перник. 

Източници: http://cavesbg.com  
Снимки: http://bulgariaturism.blogspot.com  

08.11.2011, Българските забележителности