"Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания - Велинград" ЕООД

Вид лечебно заведение: СБПЗ

Пневмологичната белодробна болница е за лечение на болни с хронични заболявания на белите дробове.
Болницата приема пациенти с хронични белодробни заболявания – бронхиална астма, хроничен бронхит, ХОББ, бронхиектазии и др.
Разполага с модерна фунционална диагностика за изследване на дишането, правят се бронходихателни тестове, има физиотерапевтично звено, оценено с пет звезди, кабинет за борба с тютюнопушенето и др.

Намира се на 3 км. западно от центъра на кв. Лъджене.
Болницата има 380 легла, като приема болни от цялата страна.
През последните години бе извършена реконструкция на материалната база.
Разполага с кино, аптека, отделения за физиотерапия, салон за ЛФК и други спортни съоръжения.

Директор: д-р Шопова

Адрес: област Пазарджик, град Велинград, м. “4-ти километър”
Телефон: 0359/5-22-43, 0359/5-32-73
e-mail: belodrobna_ [email protected]

02.10.2009, Болници (Поликлиники)