Район "Възраждане" - гр. София

Савина Савова
Кмет на Район „Възраждане


Телефон: 02 /9814364 ; Вътрешен: 222
E-mail: [email protected]

Приемно време: Сряда от 9:30 до 12:30 ч. (след предварително записване)

Татяна Димитрова
Заместник-кмет

Телефон: 02 / 9805366 ; Вътрешен: 216
E-mail: [email protected]

арх. Николай Диков
Заместник-кмет

Телефон: 02 / 9805073 ; Вътрешен: 213
E-mail: [email protected]

Отдел Администрация

Дарина Енева
Секретар

Телефон: 02 / 9804407 ; Вътрешен: 207
E-mail: [email protected] ; [email protected]

Гергана Килифарева
Технически сътрудник

Телефон: 02 / 9814364 ; Вътрешен: 222
E-mail: [email protected]


Игна Спиридонова
Финансов контрольор

Телефон: 02 / 9803860 ; Вътрешен: 210
E-mail: [email protected]

Цветанка Петкова
Секретар МКБППМН

Телефон: 02 / 9803731 ; Вътрешен: 202
E-mail: [email protected]

Людмила Гавазова
Главен архитект

Телефон: 02 / 9804405 ; Вътрешен:315
E-mail: [email protected]

Отдел Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси

Зорница Мерджанова
Старши експерт ФСД и ЧР

Телефон: 02 / 9801513 ; Вътрешен: 209
E-mail: [email protected]

Елена Бръмбарова
Главен счетоводител

Телефон: 02 / 9800018 ; Вътрешен: 211
E-mail: [email protected]


Отдел Административно и информационно обслужване"

Светлана Михайлова
Началник отдел АИО ГРАО

Телефон: 02 / 9878127 ; Вътрешен: 215
E-mail: [email protected]

Отдел "Образование, култура и социални дейности"

Теодора Михайлова
Гл. експерт ОСДКС

Телефон: 02 / 9801720 ; Вътрешен: 204
E-mail: [email protected]

Отдел "Управление на общинската собственост"

Щерю Иванчев
Гл. експерт ОС

Телефон: 02 / 9804471 ; Вътрешен:221
E-mail: [email protected]

инж. Христина Минчева
Началник отдел УТКРКС

Телефон: 02 / 9812614; Вътрешен: 223
E-mail: [email protected]

Устройство на територията
Телефон: 02/9802207 ; Вътрешен: 102

Каса
Телефон: 02 / 9803912 ; Вътрешен:107

Районът обхваща жилищните комплекси Зона Б-4, Зона Б-5, Зона Б-18, Зона Б-19, Сердика и северозападната част на центъра заключена между бул. "Княгиня Мария Луиза", пл. "Света Неделя", ул. "Позитано", ул. "М. Балабанов", ул. "Добруджански край", бул. "М. Д. Скобелев", ул. "Опълченска", бул. "Сливница".


Адрес: София 1303, бул. Ал. Стамболийски 62, пк 1303
Телефон: 02/ 981 43 64
E-mail: [email protected]
URL: http://www.so-vazrajdane.bg/

30.11.2005, Общини