Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи

ОДМВР Бургас осъществява дейността си по защита на националната сигурност, противодействието на криминалната и организирана престъпност, опазването на обществения ред и пожарната безопасност на територията на Бургаския регион.Основните характеристики на региона: по територия (7608 кв. км.) е най-големия в страната, по население (около 440 хил. души) е на четвърто място, има 13 общини с общо 257 населени места, от които 16 града и 241 села. Почти половината от населението (около 47%) е съсредоточено в Бургaска община. Град Бургас е четвъртия по големина град с население над 200 хил. души. Компактни маси население с турско етническо самосъзнание живеят предимно в Руенска община, също в Айтоска и Сунгурларска общини. В Карнобатска и Сунгурларска общини живеят и каракачани, население от гръцки произход има в крайморските градове. Предимно в Бургас, Айтос и Камено живеят над 3000 души от ромската общност. Оперативната обстановка в региона е под въздействието на редица постоянно действащи фактори, по-характерни от които са: стратегическия важния икономически потенциал (структуроопределящи и животоосигуряващи отрасли); развития международен и вътрешен туризъм през летния сезон; големите транспортни комплекси и комуникации (най-голямото пристанище, международно летище и важни шосейни и морски пътища); гранична зона (морска от 187 км. и сухопътна с Турция от 107 км.) с две основни ГКПП - Бургас и Малко Търново; наличие на големи компактни етнически групи; дислоцираните в региона основни подразделения на Българската армия; наличието на Турско генерално консулство в Бургас и др.

Телефон: 856 281, 800 291
E-mail: [email protected]

30.11.2005, Полицейски управления