Район "Младост" - гр.София


Кмет на район "Младост": Десислава Иванчева


Телефон: 02/877 20 11
Телефон: 02/974 62 30
Петък: 10:00 – 12:00 часа

Приемно време с предварително записване (тел: 02/877 23 85)

Зам. кмет на район „Младост“

Биляна Петрова

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 153
Вторник: 13:30 – 16:00 часа


Никола Вапцаров

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 153
Вторник: 13:30 – 16:00


арх. Румен Русев

Телефон: 02/ 877 64 88

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 136

Вторник 13:30 – 16:00 часа

Отдел „Административно – информационно и правно обслужване“
Цветанка Методиева
н-к отдел
Телефон: 02/877 71 41, вътр. 149
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


БИАДО
Телефон: 02/877 00 12
Телефон: 02/878 00 12
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 104, 129
понеделник: 08:30 – 17:00 часа
вторник: 08:30 – 17:00 часа
сряда: 08:30 – 17:00 часа
четвъртък: 08:30 – 17:00 часа
петък: 08:30 – 17:00 часа


ЕСГРАОН
Телефон: 02/877 71 14
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 120, 132
понеделник: 08:30 – 17:00 часа
вторник: 08:30 – 17:00 часа
сряда: 08:30 – 17:00 часа
четвъртък: 08:30 – 17:00 часа
петък: 08:30 – 17:00 часа


Гражданско състояние
Телефон: 02/877 71 96
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 138
понеделник: 08:30 – 17:00 часа
вторник: 08:30 – 17:00 часа
сряда: 08:30 – 17:00 часа
четвъртък: 08:30 – 17:00 часа
петък: 08:30 – 17:00 часа


Отдел „Устройство на територията и кадастър“
арх.Весела Тасева
гл. архитект
Телефон: 02/877 14 98
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 131
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


арх.Росица Семова
н-к отдел „УТК“
02/ 974 62 30, вътр. 117
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“
инж. Снежана Вълкадинова
н-к отдел
Телефон: 02/974 42 85
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 115
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Екология“
ландш. архитект Атанас Стоянов
Телефон: 02/975 36 53
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 151
вторник: 13:30 – 16:00 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“
инж.Маруся Лулева
н-к отдел
Телефон: 02/874 71 94
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 166
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт „
Людмила Божилова
н-к отдел
Телефон: 02/877 21 35
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 147
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“
Владимир Клисуров
н-к отдел
Телефон: 02/877 30 55
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“
Недялка Павлова
гл. експерт ЧР
Телефон: 02/877 35 18
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 909
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа


Отдел „Управление на отбранително мобилизационната подготовка“ (УОМП)
За връзка с отдела:
Телефон: 02/877 15 97
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 180
вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа

Контакти:
София
ж.к. Младост 3, ул. Св. Преображение, № 1
Телефон: 02 / 974 62 30
URL: http://www.so-mladost.com/

30.11.2005, Общини