Столична Община (София)

Кмет на Столична община: Йорданка Асенова Фандъкова
ул. ''Московска'' № 33, ст.208
[email protected]

Дирекции на пряко подчинение на кмета

дирекция ''Вътрешен одит''
ръководител: Димитринка Симова
телефон: 02 9884 051

дирекция ''Сигурност''
ръководител: Кристина Лазарова
телефон: 02 9377 323

дирекция ''Аварийна помощ и превенция''
ръководител: Красимир Димитров
телефон: 02 904 1314

заместник-кмет по направление "Законност, координация и контрол"
ръководител: Ралица Стоянова
телефон: 02 9377 363

дирекция ''Правно-нормативно обслужване''
ръководител: Бисера Личева
телефон: 02 9377 222

дирекция ''Координация, контрол и прием на граждани''
ръководител: Гергана Георгиева
телефон: 02 9377 437

дирекция ''Обществени поръчки и концесии''
ръководител: Цветан Стоевски
телефон: 02 9377 369

дирекция ''Общинска собственост''
ръководител: Мария Праматарова
телефон: 02 9377 260

секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация"
ръководител: Светозар Ерменков
телефон: 02 9377 302

дирекция ''Информационно обслужване и технологии''
ръководител: Борислав Панайотов
телефон: 02 9377 654

дирекция ''Административно обслужване''
ръководител: Венера Милова
телефон: 02 9377 444

дирекция ''Секретариат на СОС''
ръководител: Станислава Стоянова
телефон: 02 9377 401

дирекция ''Човешки ресурси''
ръководител: Илияна Петкова
телефон: 02 9377 295

дирекция ''Управление на административен сграден фонд''
ръководител: Петър Петков
телефон: 02 9377 243

заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност"
ръководител: Дончо Барбалов
телефон: 02 9377 229

дирекция ''Финанси''
ръководител: Марияна Симеонова
телефон: 02 9377 451

дирекция ''Икономика и търговска дейност''
ръководител: Димитринка Димитрова
телефон: 02 846 8781

дирекция ''Общински приходи''
ръководител: Даниел Делев
телефон: 02 904 1294

дирекция ''Ревизии и събиране на вземания''
ръководител: Методи Мутафчиев
телефон: 02 904 1296

заместник-кмет по направление "Инвестиции и строителство"
ръководител: Ирина Савина
телефон: 02 9377 206

дирекция ''Европейски програми и проекти''
ръководител: Георги Петраков
телефон: 02 904 1380

дирекция ''Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност''
ръководител: инж. Бойко Дръндарски
телефон: 02 904 1472

дирекция ''Инженерна инфраструктура''
ръководител: Мариела Лазарова
телефон: 02 904 1451

дирекция ''Инвестиционно отчуждаване''
ръководител: Ваня Илиева
телефон: 02 904 1462

заместник-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации"
Дончо Барбалов
телефон: 02 9377 240

дирекция ''Транспортна инфраструктура''
ръководител: инж. Васил Начевски
телефон: 02 80289 60

дирекция ''Транспорт''
ръководител: Иван Николов
телефон: 02 904 1018

дирекция ''Управление и анализ на трафика''
ръководител: Димитър Петров
телефон: 02 904 1442

заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване"
ръководител: Йоана Христова
телефон: 02 9377 351

дирекция ''Зелена система''
ръководител: Димитър Данчев
телефон: 02 904 1421

дирекция ''Околна среда''
ръководител: Нина Макарова
телефон: 02 9377 417

дирекция ''Управление на отпадъците''
ръководител: инж. Петър Трайков
телефон: 02 9377 403

дирекция ''Климат, енергия и въздух''
ръководител: Теодора Полимерова
телефон: 02 904 1362

заместник-кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания"
ръководител: Албена Атанасова
телефон: 02 9377 214

дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни''
ръководител: Минка Йовчева
телефон: 02 8035 909

дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти"
ръководител: Вяра Петрова
телефон: 02 8035 939

заместник-кмет по направление "Столично общинско здравеопазване"
ръководител: Дончо Барбалов
телефон: 02 904 1441

дирекция ''Здравеопазване"
ръководител: Моника Чеуз
телефон: 02 981 0743

заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости"
доц. д-р Тодор Чобанов
телефон: 02 9377 466

главен архитект на гр. София и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство"
арх. Здравко Здравков
телефон: 02 9238 310

дирекция ''Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване''
ръководител: Стела Щерева
телефон: 02 923 8300

Адрес за кореспонденция:
Столична община
ул. "Московска" № 33
София 1000

Код по Булстат: 000696327


Районни администрации, кметства и квартали
Район "Банкя" гр.София
Район "Витоша"- гр. София (Кметство с. Владая, Кметство с. Мърчаево)
Район "Връбница"- гр. София (Кметство "Волуяк"; Кметство "Мрамор")
Район "Възраждане"- гр. София
Район "Изгрев"- гр. София
Район "Илинден"- гр. София
Район "Искър"- гр. София (Кметство с. Бусманци)
Район "Красна Поляна"- гр. София
Район "Красно село"- гр. София
Район "Кремиковци"- гр. София
Район "Лозенец"- гр. София
Район "Люлин"- гр. София
Район "Младост"- гр. София
Район "Надежда"- гр. София
Район "Нови Искър"- гр. София
Район "Оборище"- гр. София
Район "Овча Купел"- гр. София (Кметство Мало Бучино, Кметство Суходол, Кметство Горна баня)
Район "Панчарево"- гр. София
Район "Подуяне"- гр. София
Район "Сердика"- гр. София
Район "Слатина"- гр. София
Район "Средец"- гр.София
Район "Студентски"- гр. София
Район "Триадица"- гр. София

30.11.2005, Общини