Район "Лозенец" - гр. София

Кмет на район „Лозенец”
Любомир Дреков

Кабинет 48, тел. 866 55 09
Приемно време: всеки понеделник от 13 до 16 ч. след предварително записване на тел. 02/866 55 09
[email protected]

Зам. кмет
Инж. Иван Иванов
Кабинет 46, тел. 865 66 89
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Зам. кмет
Хрисимир Русев Христов
Кабинет 49, тел. 865 66 49
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Секретар
Виктор Георев
Кабинет 43, тел. 02/865 67 58
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Гл. архитект
Арх. Звезделина Владимирова
Кабинет 41, тел. 963 42 40
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Финансов контрольор
Таня Узунова
Кабинет 73, тел. 865 69 32
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Инженерна инфраструктура и контрол по строителството”
инж. Деян Тончев
Кабинет 42, тел. 865 02 02
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел “Кадастър, регулация и устройство на територията”
арх. Тодор Тодоров
Кабинет 37, тел. 02/8656734
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Управление на общинската собственост и търговия”
Живко Милушев
Кабинет 36, тел. 866 55 67
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Финансово-стопански дейности
Мадлен Коларова
Кабинет 82, тел. 963 08 63
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник отдел „Административно, информационно, правно обслужване и човешки ресурси”
Борислав Костов
Кабинет 44, тел. 865 66 72
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Отдел “Административно и информационно Обслужване”:

За административното обслужване на гражданите в районната администрация е обособен Център за административно и информационно обслужване. Център за административно и информационно обслужване се намира в сградата на район „Лозенец” на ет. 2.
Работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.
Центъра работи с удължено работно време, в дните вторник и четвъртък, до 19:00 часа, през летните месеци и до 18:00 часа, през зимните месеци.


Отдел “Инж.инфраструктура и контрол по строителството”:

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Началник отдел : Любка Маркова

Отдел “Управление на общинска собственост и търговия”:

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Началник отдел : Живко Милушев

Отдел “Образование,култура, спорт и екология”:

Приемно време на отдела – вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа.
Началник отдел : Рени Дренкова

Началник отдел „Образование, култура, спорт и екология”:

Рени Дренковa
Кабинет 32, тел. 963 22 84
[email protected]
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Главен експерт ОМБП:

Стефан Иванов
Кабинет 77, тел. 865 55 29
[email protected]

Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: бул. “Васил Левски” 2
Телефон: 02/904 12 63

Контакти:
Адрес: София п.к. 1142, бул. "Васил Левски" 2,
Телефон, факс: +359 2 865 6604
e-mail: [email protected]
URL: http://www.lozenets-sofia.org/

30.11.2005, Общини