Община Алфатар

Кмет на община: Янка Стоянова Господинова
Телефон: 086 811 610; 08673 21 82;
е-mail: [email protected]

Зам. кмет на община:
Желяна Димитрова Донева
Телефон: 086 / 811 612
Секретар на община:
Стефка Цанева Жекова
Телефон: 086 / 811 613
арх.Добромир Бояджиев
гл.архитект
Телефон: 0882990263
Телефон: 0899839284

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
Директор: Павлина Друмева
Телефон: 086 / 811 623

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Специализирана администрация"
Директор: Иван Енчев
Телефон: 086 / 811 632

Празник на общината: 12 октомври
Площ: 249 кв. км
Население: 3927 души
Надм. височина: 188 м
Пощ. код: 7570
Тел. код: 08511

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща администрация"
Директор: Павлина Друмева
Телефон: 086 / 811 623

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Специализирана администрация"
Директор: Иван Енчев
Телефон: 086 / 811 632

Адрес: град Алфатар, 7570, ул. "Йордан Петров" № 6
Телефон: +35986 811 610; +3598673 21 82; Fax: +35986 811 646

E-mail: [email protected]
URL: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/home?OpenDocument

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Иван Захариев Христов
Кмет на с.Алеково
Телефон: 08622 83 04
Телефон: 0886259716

Ана Йосифова Стоянова
Кмет на с.Бистра
Телефон: 08622 84 94
Телефон: 0886592720

Бюрхан Назми Акиф
Кмет на с.Чуковец
Телефон: 08628 22 65
Телефон: 0886454889

Димо Василев Тодоров
Кметски наместник на с.Васил Левски
Телефон: 08622 83 44
Телефон: 0886457276

Симеон Тодоров Иванов
Кметски наместник на с.Кутловица
Телефон: 08622 82 37
Телефон: 0879568003
Телефон: 0886179548
Телефон: 0894661988

Тодор Димитров Тодоров
Кметски наместник на с.Цар Асен
Телефон: 08628 22 33
Телефон: 0887535959

30.11.2005, Общини