Район "Красна Поляна" - гр. София

Кмет: Иван Чакъров
Приемно време: всяка 2-ра сряда от 10:00-12:00
Телефон: 02 920 17 77
e-mail: [email protected]

Зам. кмет: Николай Вушовски
Приемно време: Всяка 2-ра и 4–та сряда от месеца от 10:00ч. до 12:00ч.
Телефон: 02 921 72 35
e-mail: [email protected]

Секретар: Любомир Борисов
Приемно време: вторник и четвъртък 14:00-16:00
Телефон: 02 921 72 18
e-mail: [email protected]

Гл.архитект: Камен Петров
Приемно време: вторник и четвъртък 14:00 - 16:00
Телефон: 02 921 72 33
e-mail: [email protected]

Гл. инженер: инж. Георги Радионов
Приемно време: вторник 14:00-16:00 ч.
Телефон: (+359 2) 9217 213
[email protected]

Финансов контрольор:
Телефон: 02 921 72 36
e-mail: [email protected]

Отдел „Административно-информационно обслужване и ГРАО”

Гл.специалист: Венета Пенева
Телефон: 02 921 72 56, 02 921 72 37

Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”
Началник на отдела: Радослава Кръстанова
Телефон: 02 921 72 26, 02 921 72 25

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт”
Телефон: 02 921 72 31; 02 921 72 51; 02 921 72 52

Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
Началник на отдела: Виолина Петкова
Телефон: 02 921 72 22

Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”
Началник на отдела: инж. Румен Полимеров
Телефон: 02 921 72 24; 02 921 72 58; 02 921 72 59

Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”
Началник на отдела: инж. Георги Радионов
Телефон: 02 921 72 13

Отдел „Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”
Началник отдел: Цветанка Заркова
Телефон: 02 921 72 48; 02 921 72 45; 02 921 72 41

Дирекция "Социално подпомагане" - "Възраждане" - офис "Красна поляна"
Адрес: бул. "Възкресение" 1А; Приемно време: 9.30 - 17.00 ч.
Телефони: 828 44 72; 828 36 35; 828 34 28; 828 47 73
Горещ телефон на АСП: 935 05 50 (9.00 - 12.30 ч. и 13.00 - 17.30 ч.)

Център за информация и услуги на гражданите:
Горещ телефон: 0700 15 727
Работно време: 8:00 - 17:00 ч.

Национална агенция за приходите – офис „Красна Поляна“
Обслужва клиентите с постоянен адрес в район „Красна поляна“
АДРЕС: София – 1330, ж.к. „Красна поляна“ - III част, бул. „Възкресение“ № 1А
ТЕЛЕФОН: (02) 812 91 26; (02) 812 91 07
ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕЛЕФОН НА НАП: 0700 18 700 (9.00 – 17.30 ч.)
РАБОТНОТО ВРЕМЕ на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

Столичен инспекторат
Контакт за район „Красна поляна”
Владимир Петров
ул. „Хъшове”, бл. 21 - партер
(02) 920 68 40

Контакти:
Адрес: гр.София п.к. 1330, бул. Освобождение 25
тел: (+359 2) 921 72 56/921 72 37
факс: (+359 2) 828 48 83
E-mail: [email protected]
URL: http://www.krasnapoliana.com

30.11.2005, Общини