Спирка бл. 351Б, ж.к. Младост-3

Адрес: на ъгъла на ул. Жечо Гюмюшев и ул. Димо Дичев, пред бл. 351Б

Преминаващи линии: автобус 305

15.08.2011, Спирки градски транспорт