Район "Витоша" - гр. София (Кметство с. Владая, Кметство с. Мърчаево)

Кмет на Район “Витоша”: Инж. Теодор Петков
Телефон: 02/855 21 44
Приемно време за граждани: всеки четвъртък от 14.30 до 16.30 часа.
*Записването става предварително в понеделник от 08:30ч. до 12:00ч.
e-mail: [email protected]

Заместник-кмет по Строителство, инвестиции и екология
Борислав Томирков
Приемно време за граждани:всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 часа
петък от 09:00ч. до 12:00ч. *Без предварително записване

Заместник-кмет по Финансово-стопанска и социална политика
Кънчо Кънев
Приемно време за граждани:всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 часа и всеки петък от 09.00 до 12.00 часа

Секретар
Росица Ташева-Пенева
Телефон: 02/ 855 82 56; 02/ 818 79 21;

Главният архитект
арх. Мирослав Русев
Приемно време: всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 часа

Финансов контрольор
Иван Милчев
Приемно време за граждани: четвъртък от 14:00ч. до 17:00ч.
петък от 09:00ч. до 12:00ч.

Началник-отделите и всички служители на Район "Витоша" имат свободно приемно време всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 часа и всеки петък от 9.00 до 12.00 часа

Кметство село Владая
Ул. “Войнишко въстание “ № 61, ПК 1641
Кмет - Цветанка Здравкова
Приемно време за граждани: сряда и четвъртък от 9:00 ч. до 12:00 ч.
Телефон: 02/999 25 08;
[email protected]

Кметство село Мърчаево
Ул. “Черешова градина” № 1, ПК 1696

Кмет - Гергин Георгиев

Приемно време за граждани: вторник от 9:30 ч. до 12:30 ч. и четвъртък от 14:00ч. до 16:00 ч.
Телефон: 02/999 42 91; e-mail: [email protected]

30.11.2005, Общини