Район "Люлин"- гр.София

Кмет на район”Люлин”: Милко Антонов Младенов
Приемно време за граждани: петък от 10-12 ч.(след предварително записване на тел. 02/ 9237-220)

Заместник-кмет: Елена Здравкова
Тел. 02/ 9237-215
е-mail:[email protected]
Приемно време: сряда от 10ч. до 12ч.

Секретар: Милка Атанасова Ганозова
Тел.02/9237-272
e-mail:[email protected]
Приемно време: сряда от 10ч. до 12ч.

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация на строителството”
Главен архитект: арх. Поля Божкова
Телефон: 02/9237-233
e-mail: [email protected]
Приемно време: четвъртък 9.00 до 12.00 ч.
Началник отдел: инж. Асен Георгиев 
Тел.02/9237-239
e-mail:[email protected]
Приемно време: вторник 13.30 до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.

Отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”
Финансов контрольор-Диана Георгиева Накова 
Телефон: 02/9237221
e-mail: [email protected]
Приемно време: всеки ден 09.00 - 17.00 ч.

Главен счетоводител: Емилия Терзиева 
Телефон: 02/9237270
e-mail: [email protected]Калинка Йочева 02/9237-282
Зорица Илиева 02/9237-292
Милена Цветанова 02/9237 - 279
Камелия Иванова 02/9237-279
Лора Декина 02/9237-279
Таня Илиева 02/9237-265

Мл. експерт "Човешки ресурси": Анита Витова
Тел. 02/9237-211
e-mail:[email protected]

Отдел „Административно и информационно обслужване”
Началник отдел: Мара Янкова Тасева 
Телефон: 02/9237219
e-mail: [email protected]
Приемно време: всеки ден 09.00 - 17.00 ч.

Отдел „Правно-нормативно обслужване”
Гл. юрисконсулт: Кольо Колев 
e-mail: [email protected]
Тел. 02/9237-240
Ст. юрискунсулт: Весела Богданова
e-mail:[email protected]
Тел. 02/9237-240
Миглена Спасова
e-mail:[email protected]
Тел. 02/9237-240
Ст. юрискунсулт: Eлена Здравкова 
e-mail: [email protected]
Тел. 02/9237-240
приемно време: вторник 13.30 до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.

Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”
Главен инженер: инж. Пламен Тотев
Тел.02/9237-217
e-mail: [email protected]
Приемно време: вторник 13.30 до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.
Началник отдел: инж. Диана Златарова 
Тел.02/9237-276
е-mail: [email protected]
Приемно време: вторник 13.30 до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.
Янка Енчева 02/9237-294
инж.Снежана Стефанова 02/9237-277
инж. Лъчезар Лазаров 02/9237-277
инж.Снежина Рачкова 02/9237-277
инж.Петко Ванчев 02/9237-277
Светлана Василева 02/9237-255
Антон Иванов 02/9237-294

Отдел „Общинска собственост и жилищен фонд”
Началник отдел: Миглена Василева 
Тел: 02/9237-299
e-mail: [email protected]
Приемно време: вторник 13.30 до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.
Елена Борисова 02/9237-244
Мария Филипова 02/9237-244
Моника Танкишева 02/9237-244
Миглена Василева 02/9237-299
Светла Николова 02/9237-299
Десислава Ганова 02/9237-299

Кантора наеми
И.д. началник “Кантора наеми”: Димитрина Иванова 
Телефон: 02/9237256

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност”
Началник отдел: Димитринка Борисова 
Телефон: 02/9237234
e-mail: [email protected]
приемно време: вторник 13.30 - 16.30 ч. четвъртък 09.00 - 12.00 ч.
Венцислав Трифонов 02/9237-286
Христо Иванов 02/9237-286
Людмила Костова 02/9237-286
Стела Цветкова 02/9237-286
Ирина Миланова 02/9237-286
Петя Петрова 02/9237-286

 

Административен център “Филиповци”
Александър Владимиров
Телефон: 02/826-73-85, 02/9237-228
Мирослав Колев 
Телефон: 02/9252413

Център за информация и услуги
Телефони: 02/9237-285, 02/9237-200

Дирекция “Приходи и администриране на Местни данъци и такси” – отдел Люлин
Началник отдел – КРУМ ЛАЛОВ
ТЕЛ. 029252539
email: [email protected]

Столичен инспекторат, Районен инспекторат – Люлин
Бул. "Джавахарлал Неру", бл. 706, вх. Б
Телефон: 029251581

Пазари “Люлин” ЕАД
Веселка Симеонова
Ул.”Петър Бонев” № 4
Телефон: 029251416

Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: жк Люлин III, ул. 309, сграда на социално подпомагане;
Телефон: 02/925 25 38; 02/925 25 39;

Район "Люлин" - Столична община
Адрес: бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336;
факс: 029250085
e-mail: [email protected]
URL: http://www.lyulin.bg/l
работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч.

30.11.2005, Общини