Район "Нови Искър" - гр.София

Даниела Райчева - Кмет
Телефон: 02/ 936 11 14
e-mail: [email protected]

Веселка Петкова - Заместник кмет
Телефон: 02/991 64 36

Людмил Игнатов - Заместник кмет
Телефон: 02/991 72 54

Златко Златков - Заместник кмет
Телефон: 02/991 73 01

Милена Банкова - Главен инженер
Телефон:02/ 991-74-16

Диян Асенов - Финансов контрольор
Телефон: 02/991 73 36

Център за информация и обслужване на граждани Фронт – офис
Телефон:02/ 991-72-78; 02/ 991-72-30

Отдел „Правно – Нормативно Административно Обслужване И ГРАО”
е-mail: [email protected]

Отдел "Финансово – счетоводна дейност"
Зоя Манолова - Началник отдел
Телефон:02/991 73 36
Румяна Петрова - Главен счетоводител

Сектор "Регистрация и контрол на търговската дейност"
Биляна Алексова - Главен специалист
Телефон:02/ 991-73-33

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
инж. Милена Банкова- Главен инженер
Телефон:02/991 74 16
Зорница Станчева - Старши експерт "Екология"
Телефон:02/ 991-74-16


Кметства на селата в район Нови Искър

с. Балша

Кмет - Емил Янакиев
Телефон: 02/998 80 02
Секретар – Антонина Венкова
Телефон: 02/998 80 02

с. Войняговци
Кмет - Емил Алексиев
Телефон: 02/996 30 17
Секретар – Марияна Стойчева
[email protected]

с. Доброславци
Кмет - Светла Цончева
Телефон: 02/998 82 13
Секретар – Елена Николова
[email protected]
Телефон: 02/998 82 15

с. Житен

Кмет - Евгени Игнатов
Телефон: 02 998 23 69
[email protected]

Секретар – Диляна Григорова
Телефон: 02/998 20 66
[email protected]

с. Кубратово
Кмет - Петър Велчев
Телефон: 02/936 68 50
Секретар – Венелина Петкова
[email protected]
Телефон: 02/936 68 50

с. Кътина
Кмет - Крум Крумов
Телефон:02/991 61 72
Секретар – Маргарита Величнова
[email protected]
Телефон:02/991 61 74

с. Локорско
Кмет - Цветелина Гаврилова
Телефон:02/996 20 91
Секретар – Василина Викторова
[email protected]
Телефон:02/996 20 91

с. Мировяне
Кмет - Йорданка Пенкова
Телефон: 02/998 70 10
Секретар – Даниела Стоянова
[email protected]
Телефон: 02/998 70 11

с. Негован
Кмет - Валентин Павлов
Секретар – Анета Александрова
[email protected]
Телефон:02 996 31 18

с. Подгумер
Кмет - Валери Динчев
Секретар – Камелия Стефанова
[email protected]
Телефон: 02/996 34 59

с. Световрачене
Кмет - Светла Николова
Секретар – Младенка Рангелова
[email protected]
Телефон: 02/996 30 10

с. Чепинци
Кмет - Сашо Йорданов
Телефон: 02/996 21 24
Секретар – Катя Костадинова
[email protected]
Телефон:02/996 21 67

Контакти:
Адрес: 1281 Нови Искър
ул. "Искърско дефиле" № 123,
Телефон централа: 02/991 72 30
факс: 02/991 76 23,
e-mail: [email protected]
URL:http://www.novi-iskar.bg//

30.11.2005, Общини