110 ЦДГ "Слънчева мечта"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина е построена през 1967г.

През 1988г. в детската градина е обособена физиотерапия за профилактика на често боледуващи деца от астма, астматичен бронхит и чести катари на горните дихателни пътища. Оздравителната дейност е приоритет в работата на детското заведение.

Рехабилитатор се грижи ежедневно за здравето на децата чрез индивидуални и групови процедури в електро и светло-лечението на физиотерапията по приет на педагогически съвет план-график.

Децата са разпределени по възрастов признак в четири групи:

  • І гр. – 3-4г.
  • ІІ гр. – 4-5г.
  • ІІІ гр. – 5-6г.
  • ІV гр. – 6-7г.


Броя на децата в групите е от 22 до 30 деца.

За децата се грижат високо квалифицирани специалисти!

В детската градина се прилага „Програма за възпитание на децата от 2 – 7 годишна възраст” на доц. Е.Русинова.
Децата използуват учебни помагала на издателствата „Слово”, „Изкуства”, „Просвета”.

В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги:

  • Английски език
  • Народни танци
  • Латино танци


Родителите участват при вземането на решения, относно възпитанието, образованието и развлеченията на децата в детската градина.

Учебна база

Сградата й е просторна, слънчева и уютна.
Дворът на детската градина е на площ от 5 дка, оборудван с:

  • 4 площадки
  • 3 спортни игрища
  • открит басейн


Директор: Маргарита Иванова
Адрес: град София, район Подуяне, кв. Подуяне, ул. "Батуня" №75
Телефон: 02/945-30-19
Уеб сайт: http://www.poduiane.info/DETSKI_GRADINI/CDG_110.swf
E-mail: [email protected]
30.11.2005, Детски градини