Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев"

Вид училище: професионално
             земеделска професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:

Професии/Специалности  след седми клас:

 • професия ”Организатор на туристическата агентска дейност”, специалност “Селски туризъм”

Балообразуващи предмети – оценките от приемните изпити по бълг.език и литература, математика и оценките по география и история от удостоверението за завършен VІІ клас.

 • професия ”Данъчен и митнически посредник”,специалност .”Митническа и данъчна администрация”

Балообразуващи предмети – оценките от приемните изпити по бълг.език и литература, математика и оценките по география и история от удостоверението за завършен VІІ клас.

 • професия ”Техник-технолог по качеството на храни и напитки ”,специалност .”Контрол на качеството и безопастност на храни и напитки”

Балообразуващи предмети – оценките от приемните изпити по бълг.език и литература, математика и оценките по Биология и Химия от удостоверението за завършен VІІ клас.

Професии/Специалности след осми клас:

 • професия "Растениевъд”, специалност “Растениевъдство”

Балообразуващи предмети – оценките по Биология умножена по 3 , Химия и Бълг.език от свидетелството за основно образование. професия ”Готвач”,

 • специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” информация

Балообразуващи предмети – оценките по Биология умножена по 3 , Химия и Бълг.език от свидетелството за основно образование. професия “Озеленител”,

 • специалност “Цветарство” информация

Балообразуващи предмети – оценките по Биология умножена по 3 , Химия и бълг.език от свидетелството за основно образование. професия “Лозаровинар”,

 • специалност “Лозаровинарство” информация

Балообразуващи предмети – оценките по Биология умножена по 3 , Химия и Бълг.език от свидетелството за основно образование.

 • професия “Монтьор на селскостопанска техника”, специалност ”Механизация на селското стопанство” информация

Балообразуващи предмети – оценките по Физика умножена по 3 , Математика и бълг.език от свидетелството за основно образование.

Учебна база:

Земеделската професионална гимназия разполага с учебна сграда, учебно-опитно стопанство и общежитие.
В учебната сграда има:

 • 28 кабинетa, обособени по отделните общообразователни и специални предмети
 • четири компютърни зали с интернет
 • физкултурен салон
 • фитнес център
 • библиотека
 • лекарски кабинет
 • учителска стая
 • административни офиси

В училището има действащa кухня и столова.
Доста от практическите занятия се провеждат в Хотелите на града и действащи фирми.

Допълнителна информация:

За ученици на ЗПГ се провежда обучение за водач на МПС  кат. В и Т  - безплатно и на преференциални цени. Създадени са много извънкласни форми за учениците.Работи се по проекти от ЕС

Директор: Емил Терзийски

Адрес: област Благоевград, град Сандански,  ул. "Георги Казепов" 1
Телефон: 0746/324-48, 0878519941
e-mail: mail@zpg-sandanski.com
URL: http://zpg-sandanski.com

01.10.2009, Училища