Медицински център "Генерал Тошево"

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Управител:  Живка Димитрова Нанева

Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. Иван Вазов 15;
Телефон: 05731/ 2072, 0812131001;

02.09.2009, Болници (Поликлиники)