Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач” ЕООД

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Многопрофилна Болница за активно лечение „Свети Врач”ЕООД се състои от три функционално обособени структурни блока:

 • Консултативно-диагностичен блок
 • Стационарен блок
 • Административно-стопански блок


Консултативно-диагностичния блок се състои от:

 • Приемно-консултативни кабинети
 • Медико-диагностични лаборатории:
 • Отделения без легла
 • Отделение по образна диагностика, включващо Рентгенографичен кабинет, Рентгеноскопичен кабинет и Кабинет „Компютърна томография”(скенер)
 • Хемодиализен център с разкрити 6 поста за Хемодиализа, от които два за инфектирани с вируси на Хепатит или системни бактериални инфекции

В стационарния блок са разкрити:

 • 8 отделения с общо 160 легла (Вътрешно отделение, Неврологично отделение, Хирургично отделение, Ортопедо–травматологично отделение, Акушеро–гинекологично отделение, Детско отделение, Отделение за анестезия и интензивно лечение, Отделение по физиотерапия и рехабилитация)
 • Хемодиализен център
 • Сектор анестезиология и реанимация
 • Оперативно звено без легла


МБАЛ „Св. Врач” ЕООД има сключен договор за предоставяне на болнична помощ със Здравната каса и работи по 140 клинични пътеки от НДР 2006.

Адрес: област Благоевград, град Сандански, Паркова зона
Телефон: 0746/343, 0746/34300, 0746/34390, 0746/34360, 0746/34344
E-mail: mbal_st_vrach@abv.bg

01.10.2009, Болници (Поликлиники)