НУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Иганово, ул. "Васил Левски" No 1;
Телефон: 031395/ 216;

11.09.2009, Училища