НУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
             начално с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, гр. Кричим 4208;
Телефон: 03145/ 2224;
e-mail: nuvlevski@abv.bg

14.09.2009, Училища