НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - IV клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Борец, 4144;
Телефон: 03193/ 268;
e-mail: kiril_metodii_borec@abv.bg

11.09.2009, Училища