НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - IV клас)

Адрес: обл. Пловдив, с. Столетово 4338;
Телефон: 03135/ 321;

14.09.2009, Училища