НУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - IV клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Светла Славова

Адрес: обл. Бургас, с. Соколово 8435, ул. Първи май
Телефон: 05527/ 380;
e-mail: ousokolovo@mail.bg

19.08.2009, Училища