Начално училище "Неделя Петкова"

Вид училище: общообразователно
                      начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Жана Трифонова Тракийска 

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Сопот, 4330, гр. Сопот, бул."Иван Вазов" №51
Телефон: 03134/ 8630; 0885 345 205
e-mail: nusopot@abv.bg
URL: nu.zasopot.com

06.11.2009, Училища