ОДЗ "Ана Козинарова"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина разполага с:

  • 3 градински групи
  • 1 яслена група

Директор: Тодорка Андонова
Адрес: област Пловдив, община Карлово, град Клисура, ул. "Рашко Блъсков" N13
Телефон: 03137/2130

21.08.2009, Детски градини