ОДЗ "Детелина"

1 / 7

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Обединено детско заведение "Детелина" е открито на 01.01.1989 г. с разкриване на градинска група в Детски ясли.
В момента има 2 ясленски и 4 градински групи и персонал от:

 • директор
 • 8 учители
 • 5 мед. сестри
 • 2 детегледачки
 • 4 чистачки
 • 1 домакин
 • 3 готвачки
 • 1 перачка
 • 1 огняр
 • 1 общ работник


Приемат се деца от 10 месеца до 7 години - целогодишно.

Екипът на детското заведение приема предизвикателствата в науката и практиката и се стреми да осигури оптимални условия за развитие и подготовка за училище на детската личност
Работи се по образователни програми одобрени от МОН.

В детската градина се реализират допълнителни форми на обучение от външни преподаватели:

 • чуждоезиково обучение (английски език)
 • спортни танци


Цел: Пълноценно развитие на детската личност в интелектуално, емоционално и физическо отношение, формиране на социални умения и способности, осигуряващи успешно интегриране в обществото и съвременния живот.

Мисия: Да осигурим не само базисна подготовка, но и да формираме подрастващото поколение в дух на общочовешки ценности и толерантност, да го направим адаптивно към изменящата се среда за успешна реализация в обществото.

Адрес: област Пловдив, община Раковски, град Раковски, ул. "В. Петлешков" №16
Телефон: 03151/3223
e-mail: odz-detelina@dir.bg
Уеб сайт: http://odz-detelina.dir.bg
24.08.2009, Детски градини