ОДЗ "Зорница"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина разполага с:

  • 5 градински групи
  • 1 яслена група

Директор: Йонка Петрова
Адрес: област Пловдив, община Карлово, град Карлово, ул. "Добри Войвода" N2
Телефон: 0335/933-39
e-mail: zornitza_8@abv.bg

21.08.2009, Детски градини