ОДЗ "Незабравка"

Вид

Целодневна детска градина

Информация


Адрес: област Пловдив, община Кричим, град Кричим, ул. "Александър Стамболийски" N63
Телефон: 03145/3051, 03145/3052

21.08.2009, Детски градини