ОДЗ "Осми март"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Годината е 1945. Започва летоброенето на Целодневна детска градина “Осми март” - град Първомай.
Колектив от 30 човека педагогически, обслужващ и медицински персонал, благодарение на професионалните и персоналните си качества, със своя талант и енергия моделират човешки личности, изграждат човешки характери.

Адрес: област Пловдив, община Първомай, град Първомай, ул. "Спартак" 11а
Телефон: 0336/3525
e-mail: e_karadineva@abv.bg

24.08.2009, Детски градини