ОУ "Ангел Кънчев"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учебна база:
Училището разполага с 19 класни стаи, 3 кабинета - по физика, химия и биология, компютърна зала, физкултурен салон и библиотека. В отделен корпус се намира подготвителната група към училището с две просторни занимални.

Училището разполага още с училищен стол и оборудван здравен кабинет с медицинско лице.

Директор: Иван Стефанов Костадинов

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград, пл. "Калоян" No 1;
Телефон: 0331/ 6-34-01;
e-mail: angel_kanchev@abv.bg
URL: http://angelkanchev.asenovgrad-bg.com/

07.09.2009, Училища