ОУ "Асен Златаров"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Училище в с. Славейково е съществувало още от Освобождението без обособена сграда.
Днес в училището се обучават 44 деца, като паралелките са слети. Обучението се извършва от 8 квалифицирани учителя. Училището разполага с компютърен кабинет, до който имат достъп всички ученици. Изучават се руски език и френски език.

Директор: Валя Иванова

Адрес: област Варна, 9247 с. Славейково
Телефон: 05 122 211
e-mail: ou_slaveikovo1060@abv.bg

22.07.2009, Училища