ОУ "Братя Миладинови"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Допълнителна информация:

ОУ с. Склаве е първото основно училище в община Сандански,което въведе изучаването на информационни технологии още през учебната 2002/2003г./с правоспособен преподавател и компютърен кабинет/.

Директор: Мариана Йорданова

Адрес: област Благоевград, община Сандански, село Склаве, ул. "Първи май" No 24
Телефон: 07435/220, 0885395754
e-mail: ou_sklave@abv.bg

01.10.2009, Училища