ОУ" Васил Левски" 

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Йорданка Матеева

Адрес: обл. Добрич, с. Соколово 9640, ул. "Кирил и Методий" 59;
Телефон: 05728/ 334;
e-mail: jmateeva_62@abv.bg

24.08.2009, Училища