ОУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
             основно с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Бойка Петкова Бакалска

Адрес: обл. Пловдив, с. Нареченски бани 4239, ул. "Родопи" No 1;
Телефон: 03342/ 245;
Факс: 03342/ 245;
e-mail: bbakalska@abv.bg

11.09.2009, Училища