ОУ "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9284 с. Михалич,
Телефон: 05132 229
e-mail: ou_vasil_levski_s.mihalich@abv.bg

21.07.2009, Училища