ОУ "Ген. Карцов"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Христо Даново 4339;
Телефон: 031397/ 216;
e-mail: ou_karcov@abv.bg

14.09.2009, Училища