ОУ "Дядо Иван Арабаджията"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Царацово 4204, ул. "Хан Аспарух" No 11;
Телефон: 03127/ 360, 03127/ 260, 0887 842685;
e-mail: ou_caracovo@abv.bg

15.09.2009, Училища