ОУ "Д-р Петър Берон"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Учениците са организирани и участват активно в извънучилищни форми - издава се училищен вестник, ежегодно участват в областните съсътезания “Млад огнеборец”, общинските спортни празници, благотворителни концерти и базари на детското творчество. Всяка година се представят в седмицата на франкофонията в град Варна.
Традиция е ученици от училището да кандидатстват след седми клас в езикови и професионални гимназии и голяма част от тях продължават успешно обучението си. Пълна реализация има и при учениците от осми клас.
Отлична оценка получи за своята работа учителският колектив и бе награден за “ Колектив на 2004 година “от община Аврен.
Тези добри резултати ни радват, но и задължават да продължим все така отговорно да работим, за да звучи гордо името на училището.

Директор: К. Петрова

Адрес: област Варна, 9131 с. Приселци,
Телефон: 051 052 070
e-mail: ou_priselci@abv.bg
URL: http://www.oupriselci.free.bg/

21.07.2009, Училища