ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Гергана Кръстева Христозова

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230,  ул. "Христо Ботев" No 9;
Телефон: 0331/ 6-20-12;
e-mail: otecaad@abv.bg
URL: http://www.ou-otecpaisii.hit.bg/

07.09.2009, Училища