ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Гергана Кръстева Христозова

Адрес: обл. Пловдив, гр. Асеновград 4230, ул. Христо Ботев No 9;
Телефон: 0331/ 62012;
e-mail: otecaad@abv.bg
URL: http://ou-otecpaisii.hit.bg/

10.09.2009, Училища